VBDK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2018
 • CVR 39670283

Virksomheden VBDK ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 21. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 30.212 DKK, mens den i 2022 var på 74.910 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 23.501 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

24’ DKK

-65%

Egenkapital

420’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

-59%

Årets resultat

202323.501 DKK
202266.841 DKK
2021-35.188 DKK
2020129.066 DKK
201914.074 DKK
201881.164 DKK

Likviditetsgrad

881 %

+60%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

473’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

30’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

473’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  30’
  -
  30’
  -7’
  24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  358’
  11’
  -
  -
  104’
  473’
  473’
  50’
  350’
  20’
  -
  420’
  -
  420’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  31’
  54’
  473’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VBDK ApS 21.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Kaffevej 39 · DK-2610 Rødovre 27.11.2019
Vestre Strandvej 18 · DK-2650 Hvidovre 21.06.2018 26.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 21.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-21 21.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Allan Poulsen 21.06.2018
Carsten Knigge Sørensen 21.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Poulsen 21.06.2018
Carsten Knigge Sørensen 21.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VBDK ApS

Kaffevej 39
2610 Rødovre

CVR

39670283

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2018

P-nummer

1023734350

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464610
Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

butik@voksenbleer.dk

Telefon

23348001

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel med hygiejneartikler samt enhver hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-