Braestrup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2018
 • CVR 39669293

Virksomheden Braestrup Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 22. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.646 DKK, mens den i 2021 var på -5.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 490.389 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

490’ DKK

-1%

Egenkapital

2.400’ DKK

+19%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

487’ DKK

0%

Årets resultat

2022490.389 DKK
2021493.747 DKK
2020107.008 DKK
2019225.498 DKK
201896.217 DKK

Likviditetsgrad

161 %

-12%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

64 %

-19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.780’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.216’ DKK

+118%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  3’
  -10’
  500’
  493’
  487’
  -
  487’
  -4’
  490’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.539’
  -
  -
  1.564’
  1.564’
  -
  -
  -
  -
  301’
  2.216’
  3.780’
  50’
  2.232’
  118’
  -
  2.400’
  -
  2.400’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.206’
  -
  -
  -
  6’
  -
  1.379’
  3.780’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Braestrup Holding ApS 22.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Mågevej 14 · DK-4130 Viby Sjælland 22.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-22 22.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 22.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Bræstrup Christiansen 22.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Bræstrup Christiansen 22.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Braestrup Holding ApS

Mågevej 14
4130 Viby Sjælland

CVR

39669293

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2018

P-nummer

1023733494

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og sikre likvider og anden i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-