All in on green ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jun. 2018
 • CVR 39656760

Virksomheden All in on green ApS befinder sig i branchen "Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 18. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -538.290 DKK, mens den i 2021 var på -967.646 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -540.556 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Thue Bo Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-541’ DKK

+31%

Egenkapital

1.878’ DKK

+427%

Omsætning

-

Resultat før skat

-541’ DKK

+44%

Årets resultat

2022-540.556 DKK
2021-779.006 DKK
2020-678.558 DKK
2019-93.539 DKK
2018-49.539 DKK

Likviditetsgrad

6.281 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-28 %

+83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+65%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.908’ DKK

+219%

Bruttofortjeneste

-538’ DKK

+44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.908’ DKK

+219%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -538’
  -
  -
  -
  -538’
  -
  -
  6’
  6’
  -541’
  -
  -541’
  -
  -541’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  320’
  65’
  1.443’
  1.908’
  1.908’
  93’
  -2.141’
  -
  -
  1.878’
  -
  1.878’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  2’
  30’
  1.908’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
All in on green ApS 18.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Niels Bugges Vej 10 · DK-8800 Viborg 18.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse 18.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-02 02.06.2022
2022-06-01 01.06.2022 01.06.2022
2022-04-01 01.04.2022 31.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
92.510 DKK 02.06.2022
83.259 DKK 01.06.2022 01.06.2022
83.155 DKK 01.04.2022 31.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 18.06.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Thomas Skovslund Holst Andersen 02.06.2022
Mads Tranders Nielsen 22.11.2019
Frank Rosenbjerg 22.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mads Tranders Nielsen 18.06.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
T. Andersen ApS 02.06.2022
TRANDERS INVEST ApS 02.03.2021
THUE BO II ApS 02.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Rosenbjerg 18.06.2018
Mads Tranders Nielsen 18.06.2018 21.11.2019
Thue Bo Rasmussen 18.06.2018 01.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

All in on green ApS

Niels Bugges Vej 10
8800 Viborg

CVR

39656760

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juni 2018

P-nummer

1023719564

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

390000
Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle og sælge miljøvenlig udstyr til oprensning af vand og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

92.510 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja