Ejendomsselskabet Genvejen 20 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2018
 • CVR 39655799

Virksomheden Ejendomsselskabet Genvejen 20 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Sunds. De blev etableret i 1. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 122.098 DKK, mens den i 2021 var på 169.189 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 18.592 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

19’ DKK

-66%

Egenkapital

867’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

24’ DKK

-66%

Årets resultat

202218.592 DKK
202155.221 DKK
202054.723 DKK
201940.984 DKK
201845.907 DKK

Likviditetsgrad

49 %

+36%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-55%
Svag

Soliditetsgrad

74 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.170’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

122’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

130’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  122’
  -
  -88’
  -
  34’
  -
  -10’
  -
  -10’
  24’
  -
  24’
  -
  19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.040’
  -
  -
  -
  -
  1.040’
  -
  -
  -
  -
  130’
  130’
  1.170’
  50’
  817’
  -
  -
  867’
  -
  867’
  37’
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  235’
  -
  -
  -
  9’
  15’
  266’
  1.170’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendomsselskabet Genvejen 20 ApS 01.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Genvejen 20 · DK-7451 Sunds 01.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.08.2018
682030 Anden udlejning af boliger 20.06.2018 31.07.2018
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.06.2018 19.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-01 01.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Brian Guldberg Lauridsen 01.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Lauridsen 22.04.2022
Brian Guldberg Lauridsen 01.06.2018 21.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendomsselskabet Genvejen 20 ApS

Genvejen 20
7451 Sunds

CVR

39655799

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2018

P-nummer

1023718304

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-