Corporate Blockchain ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2018
 • CVR 39633736

Virksomheden Corporate Blockchain ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 11. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -300 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Hvid Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

1’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
2022-300 DKK
2021-781 DKK
2020-25.591 DKK
20199.945 DKK
201815.436 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  1’
  1’
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Corporate Blockchain ApS 12.10.2021
Corporate Blockchain IVS 11.06.2018 11.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Langkildeparken 13 · DK-3480 Fredensborg 11.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 11.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021
2018-06-11 11.06.2018 11.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.10.2021
1.000 DKK 11.06.2018 11.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af en direktør alene. 11.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Hvid Jensen 11.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Hvid Jensen 11.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Corporate Blockchain ApS

Langkildeparken 13
3480 Fredensborg

CVR

39633736

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2018

P-nummer

1023689487

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

henrikhvid@yahoo.dk

Telefon

22998755

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med konsulentydelser samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-