RHJSE Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jun. 2018
 • CVR 39627191

Virksomheden RHJSE Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Nørre Asmindrup. De blev etableret i 8. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.101 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+22%

Egenkapital

-90’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+22%

Årets resultat

2022-5.101 DKK
2021-6.578 DKK
2020-8.504 DKK
2019-1.200 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+589%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-214 %

+100%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

42’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

+627%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  42’
  40’
  -21’
  -
  -109’
  -90’
  -
  -90’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  132’
  42’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RHJSE Holding ApS 15.10.2021
RHJSE Holding IVS 08.06.2018 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Asmindrupvej 23 · DK-4572 Nørre Asmindrup 02.11.2021
Alsgade 9 · DK-1764 København V 08.06.2018 01.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 07.10.2020
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.06.2018 06.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2018-06-08 08.06.2018 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
1 DKK 08.06.2018 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Snedker Ellegaard 08.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Snedker Ellegaard 08.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RHJSE Holding ApS

Asmindrupvej 23
4572 Nørre Asmindrup

CVR

39627191

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juni 2018

P-nummer

1023682806

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-