Pitcairn Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jun. 2018
 • CVR 39623447

Virksomheden Pitcairn Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Østbirk. De blev etableret i 6. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 199.966 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

200’ DKK

-2%

Egenkapital

328’ DKK

+35%

Omsætning

-

Resultat før skat

200’ DKK

-2%

Årets resultat

2022199.966 DKK
2021204.588 DKK
2020-3.347 DKK
2019-211.328 DKK
2018-5.670 DKK

Likviditetsgrad

612 %

+607%
God

Afkastningsgrad

56 %

-1%
God

Soliditetsgrad

96 %

+42%
God

Overskudsgrad

-

Balance

341’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

83’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  192’
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  200’
  -
  200’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  258’
  -
  -
  258’
  258’
  -
  -
  30’
  14’
  40’
  83’
  341’
  50’
  160’
  118’
  -
  328’
  -
  328’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  341’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pitcairn Holding ApS 06.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Skjoldborgsvej 6 · DK-8752 Østbirk 06.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 06.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-06 06.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jim Morris 06.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jim Morris 06.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pitcairn Holding ApS

Skjoldborgsvej 6
8752 Østbirk

CVR

39623447

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juni 2018

P-nummer

1023678590

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

contact@pitcairnholding.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed bestående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-