Brunebjergstedet ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jun. 2018
 • CVR 39621967

Virksomheden Brunebjergstedet ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense NV. De blev etableret i 5. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.147 DKK, mens den i 2021 var på -8.839 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 942.653 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

943’ DKK

+46%

Egenkapital

5.222’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

923’ DKK

+41%

Årets resultat

2022942.653 DKK
2021644.646 DKK
2020369.411 DKK
2019662.843 DKK
2018480.869 DKK

Likviditetsgrad

762 %

+16%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.415’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.464’ DKK

+30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  27’
  -106’
  1.012’
  933’
  923’
  -
  923’
  -
  943’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.950’
  -
  -
  3.950’
  3.950’
  -
  -
  -
  -
  914’
  1.464’
  5.415’
  50’
  3.672’
  118’
  -
  5.222’
  -
  5.222’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  187’
  -
  -
  -
  5’
  0
  192’
  5.415’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Brunebjergstedet ApS 05.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Brunebjergvej 40 · DK-5210 Odense NV 05.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-05 05.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Vibeke Kruse 05.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Vibeke Kruse 05.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Brunebjergstedet ApS

Brunebjergvej 40
5210 Odense NV

CVR

39621967

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juni 2018

P-nummer

1023676989

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investeringsvirksomhed i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-