Vang Vind ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2018
 • CVR 39621878

Virksomheden Vang Vind ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Thyborøn. De blev etableret i 1. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.703 DKK, mens den i 2021 var på -3.553 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 46.334 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

+215%

Egenkapital

132’ DKK

+54%

Omsætning

-

Resultat før skat

60’ DKK

+223%

Årets resultat

202246.334 DKK
202114.708 DKK
202022.038 DKK
201921.969 DKK
201826.889 DKK

Likviditetsgrad

3 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-5 %

+15%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

11 %

+17%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.209’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

28’ DKK

+53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -54’
  -
  -57’
  -
  -28’
  -
  -28’
  60’
  -
  60’
  -13’
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.181’
  1.181’
  -
  -
  -
  28’
  -
  28’
  1.209’
  40’
  92’
  -
  -
  132’
  -
  132’
  37’
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  891’
  -
  -
  -
  1.040’
  1.209’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vang Vind ApS 19.10.2020
Vang Vind IVS 01.06.2018 18.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Furvej 13 · DK-7680 Thyborøn 01.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-02 02.06.2020
2018-06-01 01.06.2018 01.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.10.2020
1 DKK 01.06.2018 18.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 03.12.2018
Virksomheden tegnes af en direktør 01.06.2018 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Niels Vang 03.12.2018
Niels Vang 01.06.2018 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Vang 01.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vang Vind ApS

Furvej 13
7680 Thyborøn

CVR

39621878

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2018

P-nummer

1023676504

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-