Julie Krogh Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. maj 2018
 • CVR 39621193

Virksomheden Julie Krogh Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 30. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.988 DKK, mens den i 2021 var på -1.980 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.988 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-52%

Egenkapital

25’ DKK

-11%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-3’ DKK

-52%

Årets resultat

2022-2.988 DKK
2021-1.964 DKK
2020-21.229 DKK
2019-71 DKK
20181.297 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-8 %

-63%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

67 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

38’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

38’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  38’
  38’
  50’
  -25’
  -
  -
  25’
  -
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Julie Krogh Holding ApS 30.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 343 · DK-2930 Klampenborg 08.12.2018
Evanstonevej 8A · DK-2900 Hellerup 30.05.2018 07.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-30 30.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 30.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Julie Krogh 30.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Julie Krogh 30.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Julie Krogh Holding ApS

Strandvejen 343
2930 Klampenborg

CVR

39621193

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2018

P-nummer

1023675923

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

krogh.julie@gmail.com

Telefon

28774075

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere kapitalandele i selskaber, samt virksomhed, som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-