BitLogic ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2018
 • CVR 39602792

Virksomheden BitLogic ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 29. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.145.540 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.146’ DKK

> +999%

Egenkapital

4.952’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

5.088’ DKK

> +999%

Årets resultat

20225.145.540 DKK
2021-6.250 DKK
2020-6.250 DKK
2019-6.250 DKK
2018-4.295 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+60%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.952’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.952’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -27’
  -
  -222’
  -
  -222’
  5.088’
  -
  5.088’
  -58’
  5.146’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  115’
  4.952’
  4.952’
  50’
  4.784’
  118’
  -
  4.952’
  -
  4.952’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.952’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BitLogic ApS 29.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Højvangen 45 · DK-8960 Randers SØ 01.12.2020
Højvangen 45 · DK-8960 Randers SØ 29.05.2018 30.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-29 29.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Arno Schjødt Larsen 29.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arno Schjødt Larsen 29.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BitLogic ApS

Højvangen 45
8960 Randers SØ

CVR

39602792

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2018

P-nummer

1023654314

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder at drive virksomhed som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-