Clement Capital ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2018
 • CVR 39594951

Virksomheden Clement Capital ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 25. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.974 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -52.629 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-53’ DKK

-77%

Egenkapital

-96’ DKK

-122%

Omsætning

-

Resultat før skat

-63’ DKK

-66%

Årets resultat

2022-52.629 DKK
2021-29.691 DKK
2020-25.924 DKK
2019-27.829 DKK
2018-9.530 DKK

Likviditetsgrad

8 %

+22%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-25 %

-116%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

386’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

37’ DKK

+40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -57’
  -
  -57’
  -63’
  -
  -63’
  -11’
  -53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  350’
  350’
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  386’
  50’
  -146’
  -
  -
  -96’
  -
  -96’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  21’
  482’
  386’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Clement Capital ApS 25.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Fælledvej 48A · DK-7000 Fredericia 10.07.2023
Finsensvej 26 · DK-7000 Fredericia 25.05.2018 09.07.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 25.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-25 25.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 19.12.2018
Selskabet tegnes af direktionen 25.05.2018 27.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Clement Gonge Svendsen 19.12.2018
Jonas Clement Gonge Svendsen 25.05.2018 27.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Clement Gonge Svendsen 25.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Clement Capital ApS

Fælledvej 48
7000 Fredericia

CVR

39594951

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2018

P-nummer

1023645617

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cgsvendsen@gmail.com

Telefon

42744877

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i noterede og unoterede selskaber, samt hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-