Jacob Rosdam Ejendomme 2 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. maj 2018
 • CVR 39589427

Virksomheden Jacob Rosdam Ejendomme 2 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Brovst. De blev etableret i 23. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 561.564 DKK, mens den i 2021 var på 539.319 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 341.544 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

342’ DKK

+12%

Egenkapital

1.268’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

438’ DKK

+12%

Årets resultat

2022341.544 DKK
2021305.763 DKK
2020300.926 DKK
2019293.239 DKK
2018-23.434 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

11 %

-1%
God

Soliditetsgrad

28 %

+30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.550’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

562’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

3.181’ DKK

-4%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  562’
  -
  -78’
  -
  484’
  2’
  -48’
  -
  -46’
  438’
  -
  438’
  -
  342’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.106’
  -
  -
  -
  -
  4.106’
  -
  -
  80’
  5’
  342’
  -
  4.550’
  50’
  1.218’
  -
  -
  1.268’
  -
  1.268’
  101’
  101’
  2.236’
  -
  -
  283’
  2.598’
  202’
  215’
  -
  79’
  21’
  78’
  583’
  4.550’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jacob Rosdam Ejendomme 2 ApS 23.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Bratbjerg 106 · DK-9460 Brovst 23.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 23.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-12 12.06.2018
2018-05-23 23.05.2018 11.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Rosdam 23.05.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
JACOB ROSDAM HOLDING ApS 23.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Rosdam 23.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jacob Rosdam Ejendomme 2 ApS

Bratbjerg 106
9460 Brovst

CVR

39589427

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. maj 2018

P-nummer

1023639544

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jr@damgaard-automatik.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i samt udlejning af ejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-