Kim Hansen Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2018
 • CVR 39588404

Virksomheden Kim Hansen Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Beder. De blev etableret i 22. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -17.054 DKK, mens den i 2021 var på -30.305 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -113.682 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-114’ DKK

< -999%

Egenkapital

597’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-114’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-113.682 DKK
20214.353 DKK
2020-18.220 DKK
2019-5.625 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

8.227 %

-16%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+33%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

603’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

+44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

463’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  13’
  -86’
  -
  -74’
  -114’
  -
  -114’
  -
  -114’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  140’
  -
  -
  -
  -
  234’
  463’
  603’
  50’
  434’
  -
  -
  597’
  -
  597’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  603’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kim Hansen Invest ApS 16.12.2018
Kim Hansen Invest IVS 22.05.2018 15.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Skoleparken 49 · DK-8330 Beder 17.12.2018
Skoleparken 49 · DK-8330 Beder 22.05.2018 16.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-16 16.12.2018
2018-05-22 22.05.2018 15.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.12.2018
23.000 DKK 22.05.2018 15.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 22.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kim Hansen 22.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Hansen 22.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kim Hansen Invest ApS

Skoleparken 49
8330 Beder

CVR

39588404

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2018

P-nummer

1023638092

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber, samt udfø-re investeringsvirksomhed og andre dertil relaterede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-