Bright Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. maj 2018
 • CVR 39576619

Virksomheden Bright Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 16. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -17.293 DKK, mens den i 2022 var på -4.451 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.180 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+121%

Egenkapital

31’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

8’ DKK

+260%

Årets resultat

20232.180 DKK
2022-10.250 DKK
202163.780 DKK
2020-12.956 DKK
2019-6.263 DKK

Likviditetsgrad

339 %

+36%
God

Afkastningsgrad

-46 %

-289%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

84 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

37’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-289%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

21’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -6’
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  17’
  -
  -
  -
  -
  21’
  21’
  37’
  50’
  -19’
  -
  -
  31’
  -
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  6’
  37’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bright Invest ApS 16.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 41 · DK-8600 Silkeborg 26.10.2020
Raffinaderivej 10 · DK-2300 København S 11.01.2019 25.10.2020
Raffinaderivej 10 · DK-2300 København S 16.05.2018 10.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-18 18.12.2018
2018-05-16 16.05.2018 17.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen alene. 16.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Breum Herlev 16.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Breum Herlev 16.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bright Invest ApS

Vestergade 41
8600 Silkeborg

CVR

39576619

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. maj 2018

P-nummer

1023624563

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jonas@brightinvest.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investerings- og holdingvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-