Beukel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. maj 2018
 • CVR 39573318

Virksomheden Beukel ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 11. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.580 DKK, mens den i 2021 var på -8.723 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -155.528 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-156’ DKK

+4%

Egenkapital

-99’ DKK

-203%

Omsætning

-

Resultat før skat

-156’ DKK

+4%

Årets resultat

2022-155.528 DKK
2021-162.550 DKK
2020-12.165 DKK
2019271.191 DKK

Likviditetsgrad

65 %

-22%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-55 %

-298%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

181’ DKK

-48%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

181’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -11’
  -
  -3’
  -156’
  -
  -156’
  -
  -156’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  181’
  181’
  40’
  -139’
  -
  -
  -99’
  -
  -99’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  273’
  280’
  181’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Beukel ApS 24.09.2021
Beukel IVS 11.05.2018 23.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rubingangen 61 · DK-2300 København S 11.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-24 24.09.2021
2018-05-11 11.05.2018 23.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.09.2021
1 DKK 11.05.2018 23.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 11.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Karin Beukel 11.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karin Beukel 11.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Beukel ApS

Rubingangen 61
2300 København S

CVR

39573318

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. maj 2018

P-nummer

1023620606

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kab@ifro.ku.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte og indirekte at drive handel og investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-