MDB Holding 2018 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. maj 2018
 • CVR 39565250

Virksomheden MDB Holding 2018 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 14. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 325.078 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

325’ DKK

+28%

Egenkapital

494’ DKK

+75%

Omsætning

-

Resultat før skat

325’ DKK

+28%

Årets resultat

2022325.078 DKK
2021254.195 DKK
2020264.826 DKK
2019-13.135 DKK

Likviditetsgrad

152 %

-34%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

38 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.312’ DKK

+51%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

Gældsforpligtelser

818’ DKK

+39%

Tilgodehavende

456’ DKK

+108%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -25’
  -
  -25’
  325’
  -
  325’
  -
  325’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  856’
  856’
  -
  -
  -
  -
  121’
  456’
  1.312’
  50’
  327’
  118’
  -
  494’
  -
  494’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  519’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  299’
  1.312’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MDB Holding 2018 ApS 14.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Mosevej 15 · DK-2750 Ballerup 14.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-14 14.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Duus Bargholz 14.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Duus Bargholz 14.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MDB Holding 2018 ApS

Mosevej 15
2750 Ballerup

CVR

39565250

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. maj 2018

P-nummer

1023610643

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mortenbargholz@gmail.com

Telefon

31171533

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-