J-Meincke Design ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. maj 2018
 • CVR 39563282

Virksomheden J-Meincke Design ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense SV. De blev etableret i 7. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.305 DKK, mens den i 2021 var på -3.845 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.462 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+14%

Egenkapital

32’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+14%

Årets resultat

2022-3.462 DKK
2021-4.044 DKK
2020-1.044 DKK
2019-3.170 DKK
2018-6.221 DKK

Likviditetsgrad

1.126 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-9 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

35’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

35’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  20’
  35’
  35’
  50’
  -18’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  35’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J-Meincke Design ApS 07.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Sanderumvej 120 · DK-5250 Odense SV 18.02.2022
Sanderumvej 120 · DK-5250 Odense SV 10.10.2018 17.02.2022
Sanderumvej 120 · DK-5250 Odense SV 02.10.2018 09.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-07 07.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 07.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Meincke 07.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Meincke 07.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J-Meincke Design ApS

Sanderumvej 120
5250 Odense SV

CVR

39563282

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. maj 2018

P-nummer

1023606786

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er formueplejde

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-