Bella Brown ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. maj 2018
 • CVR 39550563

Virksomheden Bella Brown ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København N. De blev etableret i 8. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 11.349 DKK, mens den i 2021 var på 28.716 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -30.099 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-30’ DKK

-71%

Egenkapital

-1’ DKK

-104%

Omsætning

-

Resultat før skat

-39’ DKK

-76%

Årets resultat

2022-30.099 DKK
2021-17.624 DKK
20208.778 DKK
201939.810 DKK
2018-1.980 DKK

Likviditetsgrad

97 %

-44%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-3 %

-107%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

39’ DKK

-44%

Bruttofortjeneste

11’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

39’ DKK

-44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -39’
  -
  -39’
  -8’
  -30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  23’
  39’
  39’
  40’
  -41’
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  40’
  39’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bella Brown ApS 30.08.2021
Bella Brown Holding IVS 08.05.2018 29.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Blegdamsvej 12C · DK-2200 København N 08.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.08.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.05.2018 29.08.2021
493200 Taxikørsel 08.05.2018 08.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-30 30.08.2021
2020-05-14 14.05.2020 29.08.2021
2018-05-08 08.05.2018 13.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.08.2021
1 DKK 08.05.2018 29.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 08.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Nabil Hassouni 08.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nabil Hassouni 08.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bella Brown ApS

Blegdamsvej 12
2200 København N

CVR

39550563

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. maj 2018

P-nummer

1023595016

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i værdipapirer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-