Stein ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. maj 2018
 • CVR 39547554

Virksomheden Stein ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Farum. De blev etableret i 7. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 848.656 DKK, mens den i 2021 var på 847.161 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 267.354 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Stein Arve Løkstad. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Charlotte Steengaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

267’ DKK

+65%

Egenkapital

513’ DKK

+69%

Omsætning

-

Resultat før skat

343’ DKK

+76%

Årets resultat

2022267.354 DKK
2021161.633 DKK
202091.749 DKK
2019-169.251 DKK
2018362.669 DKK

Likviditetsgrad

280 %

+9%
God

Afkastningsgrad

43 %

+9%
God

Soliditetsgrad

64 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

799’ DKK

+61%

Bruttofortjeneste

849’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

799’ DKK

+61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  849’
  -502’
  -
  -
  346’
  -
  -3’
  -
  -3’
  343’
  -
  343’
  -76’
  267’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  -
  52’
  493’
  799’
  799’
  40’
  414’
  59’
  -
  513’
  -
  513’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  286’
  799’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Stein ApS 10.06.2019
Stein IVS 07.05.2018 09.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Farumgårds Alle 12B · DK-3520 Farum 07.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 07.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-13 13.04.2022
2019-06-10 10.06.2019 12.04.2022
2018-05-07 07.05.2018 09.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.06.2019
1.000 DKK 07.05.2018 09.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening 14.05.2023
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 07.05.2018 13.05.2023

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Hannah Løkstad 13.04.2022
Magnus Løkstad 13.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Stein Arve Løkstad 07.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stein Arve Løkstad 07.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Stein ApS

Farumgårds Alle 12
3520 Farum

CVR

39547554

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. maj 2018

P-nummer

1023591800

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Revisor

-