AktivFinans Administration ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. maj 2018
 • CVR 39543893

Virksomheden AktivFinans Administration ApS befinder sig i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser" og har adresse i Regstrup. De blev etableret i 5. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

102 %

+2%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

2 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.613’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

2.573’ DKK

-8%

Tilgodehavende

2.613’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.613’
  2.613’
  2.613’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.573’
  2.573’
  2.613’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AktivFinans Administration ApS 10.10.2021
Aktiv Administration IVS 05.05.2018 09.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Severinsmindevej 6 · DK-4420 Regstrup 13.10.2021
Toftebakken 2G · DK-3460 Birkerød 01.10.2018 12.10.2021
Toftebakken 2G · DK-3460 Birkerød 05.05.2018 30.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 05.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-10 10.10.2021
2018-05-05 05.05.2018 09.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.10.2021
1 DKK 05.05.2018 09.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 05.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Thorslund 05.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Thorslund 05.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AktivFinans Administration ApS

Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

CVR

39543893

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. maj 2018

P-nummer

1023588079

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

821100
Kombinerede administrationsserviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@aktivfinans.dk

Telefon

20848252

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at tilbyde administration til private og mindre erhvervsvirksomheder og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-