KKBA Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. maj 2018
 • CVR 39541947

Virksomheden KKBA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 4. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

45’ DKK

+717%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20203.903 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

120 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

36 %

+717%
God

Overskudsgrad

-

Balance

124’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

79’ DKK

-33%

Tilgodehavende

34’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  -
  -
  90’
  90’
  -
  -
  28’
  -
  6’
  34’
  124’
  40’
  5’
  -
  -
  45’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  124’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KKBA Holding ApS 15.10.2021
KKBA Holding IVS 04.05.2018 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Trontedammen 8 · DK-2950 Vedbæk 19.01.2019
Tuborgvej 58 · DK-2900 Hellerup 04.05.2018 18.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2018-05-04 04.05.2018 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
500 DKK 04.05.2018 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 04.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Karl Kristian Bloch Andersen 04.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karl Kristian Bloch Andersen 04.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KKBA Holding ApS

Trontedammen 8
2950 Vedbæk

CVR

39541947

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. maj 2018

P-nummer

1023585800

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

signup@kon-sult.dk

Telefon

29616086

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-