Anders Kærsgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. apr. 2018
 • CVR 39541076

Virksomheden Anders Kærsgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense NV. De blev etableret i 25. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.613 DKK, mens den i 2021 var på 361.137 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 536.589 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

537’ DKK

+49%

Egenkapital

891’ DKK

+116%

Omsætning

-

Resultat før skat

519’ DKK

+44%

Årets resultat

2022536.589 DKK
2021360.671 DKK
2020-103.388 DKK
2019156.865 DKK
201827.284 DKK

Likviditetsgrad

161 %

-62%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

75 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.186’ DKK

+135%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-101%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

473’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -83’
  598’
  524’
  519’
  -
  519’
  -17’
  537’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  713’
  -
  -
  713’
  713’
  -
  -
  -
  77’
  32’
  473’
  1.186’
  50’
  126’
  59’
  -
  891’
  -
  891’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  146’
  -
  -
  -17’
  3’
  -
  294’
  1.186’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anders Kærsgaard Holding ApS 25.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Søvænget 10 · DK-5210 Odense NV 22.12.2021
Njalsvej 196 · DK-5210 Odense NV 30.09.2018 21.12.2021
Njalsvej 196 · DK-5210 Odense NV 25.04.2018 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-25 25.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 25.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anders Kærsgaard 25.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Kærsgaard 25.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anders Kærsgaard Holding ApS

Søvænget 10
5210 Odense NV

CVR

39541076

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. april 2018

P-nummer

1023584588

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-