J. Mørch Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. maj 2018
 • CVR 39541025

Virksomheden J. Mørch Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 4. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.312 DKK, mens den i 2022 var på -10.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 776 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

-99%

Egenkapital

285’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023776 DKK
2022360.851 DKK
2021-4.375 DKK
202042.152 DKK
2019-4.375 DKK

Likviditetsgrad

1.188 %

+60%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

307’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

266’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  7’
  0
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  41’
  -
  -
  -
  0
  -
  266’
  307’
  40’
  245’
  -
  -
  285’
  -
  285’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  22’
  307’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. Mørch Holding ApS 13.09.2021
J. Mørch Holding IVS 04.05.2018 12.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hirtshalsvej 10 · DK-9800 Hjørring 02.01.2019
Hirtshalsvej 10 · DK-9800 Hjørring 04.05.2018 01.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-12 12.01.2024
2021-09-13 13.09.2021 11.01.2024
2018-05-04 04.05.2018 12.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.09.2021
1 DKK 04.05.2018 12.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 04.05.2018 30.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Koldbro Mørch 12.12.2018
Jonas Koldbro Mørch 04.05.2018 30.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Koldbro Mørch 04.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. Mørch Holding ApS

Hirtshalsvej 10
9800 Hjørring

CVR

39541025

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. maj 2018

P-nummer

1023584545

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-