LONE HYGUM APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. maj 2018
 • CVR 39539691

Virksomheden LONE HYGUM APS befinder sig i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n." og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 2. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 55.152 DKK, mens den i 2021 var på -5.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 66.561 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

67’ DKK

+361%

Egenkapital

163’ DKK

+69%

Omsætning

-

Resultat før skat

78’ DKK

+442%

Årets resultat

202266.561 DKK
202114.437 DKK
202060.554 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

459 %

+98%
God

Afkastningsgrad

37 %

+413%
God

Soliditetsgrad

81 %

+28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

202’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

55’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

181’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  55’
  -
  -
  -
  75’
  4’
  0
  -
  3’
  78’
  -
  78’
  -12’
  67’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  21’
  -
  -
  -
  124’
  57’
  181’
  202’
  40’
  109’
  -
  -
  163’
  -
  163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  34’
  39’
  202’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LONE HYGUM APS 26.04.2022
Terne 45 B APS 08.10.2021 25.04.2022
Terne 45 B IVS 02.05.2018 07.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ternevej 45 · DK-4000 Roskilde 03.05.2018
Ternevej 45 · DK-4000 Roskilde 02.05.2018 02.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 26.04.2022
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.05.2018 25.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-26 26.04.2022
2021-10-08 08.10.2021 25.04.2022
2018-05-02 02.05.2018 07.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2021
1 DKK 02.05.2018 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Lone Hygum 02.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LONE HYGUM APS

Ternevej 45
4000 Roskilde

CVR

39539691

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. maj 2018

P-nummer

1023583409

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869090
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

carsten.lunde.petersen@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-