MSJ Ejendomme Ebberup ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. apr. 2018
 • CVR 39538571

Virksomheden MSJ Ejendomme Ebberup ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Glamsbjerg. De blev etableret i 9. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 293.315 DKK, mens den i 2021 var på 288.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 140.210 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Morten Henrik Stage Jacobsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

140’ DKK

-37%

Egenkapital

938’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

182’ DKK

-36%

Årets resultat

2022140.210 DKK
2021220.960 DKK
2020177.564 DKK
201979.943 DKK
2018194.044 DKK

Likviditetsgrad

9 %

-92%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

-62%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

34 %

-46%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.789’ DKK

+119%

Bruttofortjeneste

293’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

161’ DKK

-70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  293’
  -52’
  -7’
  -
  235’
  -
  -58’
  5’
  -53’
  182’
  -
  182’
  -41’
  140’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.628’
  -
  -
  -
  -
  2.628’
  -
  -
  -
  -
  161’
  161’
  2.789’
  50’
  888’
  -
  -
  938’
  -
  938’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  970’
  -
  698’
  -
  5’
  -
  1.852’
  2.789’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MSJ Ejendomme Ebberup ApS 09.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Mejerivej 1 · DK-5620 Glamsbjerg 09.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 09.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-09 09.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 09.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Henrik Stage Jacobsen 09.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Henrik Stage Jacobsen 09.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MSJ Ejendomme Ebberup ApS

Mejerivej 1
5620 Glamsbjerg

CVR

39538571

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. april 2018

P-nummer

1023582119

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejendomsinvestering og udlejning samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-