endless outdoor aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. apr. 2018
 • CVR 39536757

Virksomheden endless outdoor aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 30. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.945 DKK, mens den i 2021 var på -6.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -427.771 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-428’ DKK

< -999%

Egenkapital

285’ DKK

-60%

Omsætning

-

Resultat før skat

-429’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-427.771 DKK
2021-36.873 DKK
2020-16.921 DKK
2019-143.797 DKK
201832.533 DKK

Likviditetsgrad

166 %

+68%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

11 %

-59%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.614’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

2.329’ DKK

Tilgodehavende

1.967’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -77’
  -
  -77’
  -429’
  -
  -429’
  -
  -428’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  535’
  -
  -
  647’
  647’
  35’
  -
  -
  1.906’
  -
  1.967’
  2.614’
  50’
  143’
  -
  -
  285’
  -
  285’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.143’
  430’
  -
  67’
  -
  6’
  69’
  1.186’
  2.614’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
endless outdoor aps 30.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hover Kirkevej 275 · DK-7100 Vejle 30.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-30 30.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.12.2018
Selskabet tegnes af direktøren. 30.04.2018 23.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Søren Groth Telling 12.12.2018
Søren Groth Telling 30.04.2018 23.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Groth Telling 30.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

endless outdoor aps

Hover Kirkevej 275
7100 Vejle

CVR

39536757

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. april 2018

P-nummer

1023579428

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-