VillaMax ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. apr. 2018
 • CVR 39532107

Virksomheden VillaMax ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 17. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.800 DKK, mens den i 2021 var på 23.947 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.155 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-156%

Egenkapital

30’ DKK

-23%

Omsætning

17’ DKK

-72%

Resultat før skat

-12’ DKK

-156%

Årets resultat

2022-9.155 DKK
202116.347 DKK
202011.361 DKK
20193.763 DKK
2018-1.374 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-35 %

-168%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+17%
God

Overskudsgrad

-63 %

-263%
Ikke tilfredsst.

Balance

30’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-145%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  17’
  -11’
  -
  -
  28’
  -11’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -12’
  -
  -12’
  -3’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  30’
  30’
  40’
  -9’
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VillaMax ApS 15.10.2021
VillaMax IVS 17.04.2018 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Københavnsvej 69 · DK-4000 Roskilde 25.01.2021
Københavnsvej 69 · DK-4000 Roskilde 17.04.2018 24.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 17.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2018-04-17 17.04.2018 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
2.000 DKK 17.04.2018 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 17.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Müller 17.04.2018
Anders Bøgelund Madsen 17.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Müller 17.04.2018
Anders Bøgelund Madsen 17.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VillaMax ApS

Københavnsvej 69
4000 Roskilde

CVR

39532107

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. april 2018

P-nummer

1023573756

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479119
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive online handelsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-