Kolind Outdoor Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2018
 • CVR 39532077

Virksomheden Kolind Outdoor Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringkøbing. De blev etableret i 1. maj 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.000 DKK, mens den i 2022 var på -4.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.200 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-109%

Egenkapital

169’ DKK

-4%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-6’ DKK

-109%

Årets resultat

2023-6.200 DKK
202270.284 DKK
202169.583 DKK
2020-5.500 DKK
2019-3.750 DKK
2018-

Likviditetsgrad

0 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

250’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250’
  250’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  250’
  50’
  119’
  -
  -
  169’
  -
  169’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  250’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kolind Outdoor Holding ApS 01.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Tromsøvej 5 · DK-6950 Ringkøbing 01.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-01 01.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.05.2018

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Kolind Rasmussen 01.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Kolind Rasmussen 01.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kolind Outdoor Holding ApS

Tromsøvej 5
6950 Ringkøbing

CVR

39532077

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2018

P-nummer

1023573748

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-