Intuitivt Integreret Krapgaar Energi ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. apr. 2018
 • CVR 39527340

Virksomheden Intuitivt Integreret Krapgaar Energi ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 30. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-3’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
2021-33 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-4.667 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -43’
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Intuitivt Integreret Krapgaar Energi ApS 09.02.2024
Hakon Ask Jensen ApS 17.06.2021 08.02.2024
Hakon Ask Jensen IVS 30.04.2018 16.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Englandsvej 6 · DK-2300 København S 05.01.2024
Krausesvej 3 · DK-2100 København Ø 03.12.2018 04.01.2024
Krausesvej 3 · DK-2100 København Ø 30.04.2018 02.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-02-09 09.02.2024
2021-06-17 17.06.2021 08.02.2024
2018-04-30 30.04.2018 16.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.06.2021
1.000 DKK 30.04.2018 16.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Nagarjuna Hakon Elliott Mogensen 30.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Joulie Evie Johannsen 27.02.2024
Joulie Evie Johannsen 27.02.2024 24.04.2024
Nagarjuna Hakon Elliott Mogensen 30.04.2018 26.02.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Intuitivt Integreret Krapgaar Energi ApS

Englandsvej 6
2300 København S

CVR

39527340

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. april 2018

P-nummer

1023568779

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hakon@forvandlende.dk

Telefon

27833997

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-