Murer Hansen.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. apr. 2018
 • CVR 39525429

Virksomheden Murer Hansen.dk ApS befinder sig i branchen "Murere" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 26. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -36.759 DKK, mens den i 2022 var på -17.722 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -37.032 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-37’ DKK

-4%

Egenkapital

108’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-37’ DKK

+1%

Årets resultat

2023-37.032 DKK
2022-35.772 DKK
20218.669 DKK
202051.305 DKK
201970.843 DKK

Likviditetsgrad

1.342 %

+129%
God

Afkastningsgrad

-31 %

-53%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

117’ DKK

-33%

Bruttofortjeneste

-37’ DKK

-107%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

117’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -37’
  -
  -
  -
  -37’
  -
  -
  -
  -
  -37’
  -
  -37’
  -
  -37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  -
  8’
  53’
  117’
  117’
  50’
  58’
  -
  -
  108’
  -
  108’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Murer Hansen.dk ApS 26.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Østerparken 4 · DK-2630 Taastrup 26.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
439910 Murere 26.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-26 26.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 26.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jan Frederik Hansen 26.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Dan Exaudi Jensen 26.04.2018 01.11.2021
Jan Frederik Hansen 26.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Murer Hansen.dk ApS

Østerparken 4
2630 Taastrup

CVR

39525429

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. april 2018

P-nummer

1023565699

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439910
Murere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive murervirksomhed og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-