ShareThePoint Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. apr. 2018
 • CVR 39518937

Virksomheden ShareThePoint Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 19. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.827 DKK, mens den i 2022 var på -1.199 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 110.498 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

110’ DKK

+4%

Egenkapital

467’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

109’ DKK

+2%

Årets resultat

2023110.498 DKK
2022106.707 DKK
2021-48.495 DKK
2020-102.931 DKK
2019242.537 DKK
2018108.514 DKK

Likviditetsgrad

87 %

-4%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-419%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

610’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-553%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

124’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  0
  -
  0
  109’
  -
  109’
  -2’
  110’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  485’
  -
  -
  485’
  485’
  -
  -
  -
  -
  96’
  124’
  610’
  50’
  -19’
  -
  -
  467’
  -
  467’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  128’
  -
  -
  -
  -
  -
  143’
  610’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ShareThePoint Holding ApS 19.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Nørre Allé 61B · DK-8000 Aarhus C 11.03.2021
Nørre Allé 61B · DK-8000 Aarhus C 19.04.2018 10.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-19 19.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Allan Rolf Nielsen 19.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Rolf Nielsen 19.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ShareThePoint Holding ApS

Nørre Allé 61
8000 Aarhus C

CVR

39518937

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. april 2018

P-nummer

1023560077

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ShareThePointHolding@kingscorner.dk

Telefon

20925370

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-