PD Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. apr. 2018
 • CVR 39495481

Virksomheden PD Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Varde. De blev etableret i 17. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 500.984 DKK, mens den i 2022 var på 1.567.141 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -229.706 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Per Østergaard Mathiasen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-230’ DKK

-135%

Egenkapital

3.119’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-303’ DKK

-136%

Årets resultat

2023-229.706 DKK
2022657.428 DKK
2021377.633 DKK
2020542.904 DKK
2019361.525 DKK
201879.378 DKK

Likviditetsgrad

8 %

-76%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-129%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

+7%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

25.545’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

501’ DKK

-68%

Gældsforpligtelser

22.311’ DKK

-12%

Tilgodehavende

945’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  501’
  -128’
  -
  -
  -357’
  662’
  -608’
  -
  54’
  -303’
  -
  -303’
  -73’
  -230’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  24.600’
  -
  -
  -
  -
  24.600’
  -
  3’
  -
  2’
  927’
  945’
  25.545’
  50’
  3.069’
  -
  -
  3.119’
  -
  3.119’
  116’
  116’
  10.802’
  -
  -
  -
  10.802’
  8.735’
  -
  47’
  -
  109’
  -
  11.509’
  25.545’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PD Ejendomme ApS 17.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Havbjergvej 2 · DK-6800 Varde 02.04.2023
Kærgårdsvej 28A · DK-6800 Varde 05.10.2022 01.04.2023
Kærgårdsvej 28A · DK-6800 Varde 03.02.2022 04.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 17.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-17 17.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 17.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Per Østergaard Mathiasen 17.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Østergaard Mathiasen 17.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PD Ejendomme ApS

Havbjergvej 2
6800 Varde

CVR

39495481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. april 2018

P-nummer

1023532553

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@pdejendomme.dk

Telefon

20408356

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af faste ejendomme, udlejning af ejendomme, investering samt anden dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-