4i Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. apr. 2018
 • CVR 39495104

Virksomheden 4i Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 13. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.906 DKK, mens den i 2021 var på -7.446 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 21.869 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

22’ DKK

-73%

Egenkapital

218’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

22’ DKK

-73%

Årets resultat

202221.869 DKK
202181.397 DKK
20203.119 DKK
201910.709 DKK
201850.947 DKK

Likviditetsgrad

588 %

+272%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

226’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44’ DKK

+128%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  22’
  -
  22’
  -
  22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  181’
  181’
  -
  -
  -
  -
  44’
  44’
  226’
  50’
  12’
  -
  -
  218’
  -
  218’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  226’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
4i Holding ApS 13.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 30 · DK-1260 København K 23.08.2021
Steen Blichers Vej 5A · DK-3460 Birkerød 13.04.2018 22.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 13.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-13 13.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 11.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør 13.04.2018 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Fatum Stoltenberg 10.12.2018
Henrik Fatum Stoltenberg 13.04.2018 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Fatum Stoltenberg 13.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

4i Holding ApS

Bredgade 30
1260 København K

CVR

39495104

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. april 2018

P-nummer

1023532294

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

henrikf.stoltenberg@gmail.com

Telefon

28988995

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-