EkspertFugen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. apr. 2018
 • CVR 39480514

Virksomheden EkspertFugen ApS befinder sig i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse" og har adresse i Løkken. De blev etableret i 2. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.908.348 DKK, mens den i 2022 var på 2.704.621 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 196.112 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Daniel Bøgeskov.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

196’ DKK

+23%

Egenkapital

280’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

256’ DKK

+24%

Årets resultat

2023196.112 DKK
2022159.155 DKK
2021914.522 DKK
2020562.052 DKK
2019187.514 DKK

Likviditetsgrad

119 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

15 %

+47%
God

Soliditetsgrad

15 %

+41%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.927’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

2.908’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

1.610’ DKK

-22%

Tilgodehavende

1.825’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.908’
  -2.523’
  -102’
  -
  284’
  2’
  -29’
  -
  -28’
  256’
  -
  256’
  -60’
  196’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  97’
  -
  97’
  -
  -
  6’
  6’
  103’
  399’
  995’
  -
  41’
  121’
  1.825’
  1.927’
  84’
  196’
  -
  -
  280’
  -
  280’
  38’
  38’
  -
  -
  -
  -
  72’
  11’
  -
  391’
  -
  124’
  882’
  1.538’
  1.927’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EkspertFugen ApS 02.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 07.12.2023
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 04.10.2023 06.12.2023
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 12.12.2022 03.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 02.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-19 19.01.2024
2018-08-13 13.08.2018 18.01.2024
2018-05-04 04.05.2018 12.08.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
83.500 DKK 13.08.2018
66.500 DKK 04.05.2018 12.08.2018
50.000 DKK 02.04.2018 03.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Mathias Østergaard Pedersen 13.08.2018
Jonas Koldbro Mørch 04.05.2018
Daniel Bøgeskov 02.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Koldbro Mørch 13.08.2018
Mathias Østergaard Pedersen 13.08.2018
Daniel Bøgeskov 04.05.2018 04.05.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EkspertFugen ApS

Havkatten 18
9480 Løkken

CVR

39480514

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. april 2018

P-nummer

1023515977

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433900
Anden bygningsfærdiggørelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udførelse af fugning og arbejde i relation hertil samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

83.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller