March Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. mar. 2018
 • CVR 39480077

Virksomheden March Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 29. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 235.986 DKK, mens den i 2022 var på 239.724 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 97.802 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

98’ DKK

-29%

Egenkapital

648’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

125’ DKK

-29%

Årets resultat

202397.802 DKK
2022137.317 DKK
2021143.922 DKK
2020153.570 DKK
2019110.939 DKK
2018-45.649 DKK

Likviditetsgrad

27 %

-74%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+12%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.974’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

236’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

2.316’ DKK

-19%

Tilgodehavende

179’ DKK

-68%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  236’
  -
  -43’
  -
  193’
  5’
  -72’
  -
  -67’
  125’
  -
  125’
  -28’
  98’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.721’
  -
  -
  -
  74’
  2.795’
  -
  -
  -
  -
  175’
  179’
  2.974’
  50’
  598’
  -
  -
  648’
  -
  648’
  11’
  11’
  1.222’
  -
  -
  -
  1.664’
  514’
  -
  -
  -
  13’
  -
  651’
  2.974’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
March Ejendomme ApS 29.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Grusgraven 7 · DK-2880 Bagsværd 18.03.2024
Grusgraven 7 · DK-2880 Bagsværd 29.03.2018 17.03.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 29.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-29 29.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 29.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Martin Holm Christoffersen 29.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Holm Christoffersen 29.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

March Ejendomme ApS

Grusgraven 7
2880 Bagsværd

CVR

39480077

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. marts 2018

P-nummer

1023515241

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

28888501

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, og virksomhed, der er naturligt tilknyttet hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-