Blirup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. apr. 2018
 • CVR 39477017

Virksomheden Blirup Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Mårslet. De blev etableret i 9. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.660 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

-75%

Egenkapital

154’ DKK

+11%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

16’ DKK

-74%

Årets resultat

202215.660 DKK
202161.414 DKK
202076.922 DKK
20190 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

8.611 %

+34%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

73 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

212’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

58’ DKK

+48%

Tilgodehavende

52’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -7’
  -
  -5’
  16’
  -
  16’
  0
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  160’
  -
  -
  160’
  160’
  -
  -
  52’
  -
  0
  52’
  212’
  40’
  -
  -
  114’
  154’
  -
  154’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  212’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Blirup Holding ApS 13.10.2021
Blirup Holding IVS 09.04.2018 12.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bedervej 10 · DK-8320 Mårslet 13.10.2021
Illerupvej 42 · DK-8200 Aarhus N 21.07.2019 12.10.2021
Illerupvej 42 · DK-8200 Aarhus N 09.04.2018 20.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-13 13.10.2021
2018-04-09 09.04.2018 12.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.10.2021
1 DKK 09.04.2018 12.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 10.01.2019
Selskabet tegnes af en direktør. 09.04.2018 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Josua Husted Blirup 10.01.2019
Josua Husted Blirup 09.04.2018 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Josua Husted Blirup 09.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Blirup Holding ApS

Bedervej 10
8320 Mårslet

CVR

39477017

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. april 2018

P-nummer

1023512390

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jhb@komunikado.dk

Telefon

42329952

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-