Quick Tool ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. apr. 2018
 • CVR 39472422

Virksomheden Quick Tool ApS befinder sig i branchen "Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 6. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -27.014 DKK, mens den i 2022 var på -23.546 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -55.070 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-55’ DKK

-1%

Egenkapital

-224’ DKK

-33%

Omsætning

-

Resultat før skat

-55’ DKK

-1%

Årets resultat

2023-55.070 DKK
2022-54.332 DKK
2021-50.133 DKK
2020-90.320 DKK
2019-23.329 DKK
2018-21.221 DKK

Likviditetsgrad

6 %

+236%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-129 %

-40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-527 %

-83%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

-27’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

+294%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -27’
  -
  -28’
  -
  -55’
  -
  -
  -
  -
  -55’
  -
  -55’
  -
  -55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  27’
  27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  -
  -
  7’
  10’
  16’
  43’
  70’
  -294’
  -
  -
  -224’
  -
  -224’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  267’
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Quick Tool ApS 06.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hjardalvej 20 · DK-7700 Thisted 18.02.2020
Hjardalvej 20 · DK-7700 Thisted 06.04.2018 17.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 06.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-06 06.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
70.000 DKK 06.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 06.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Brusgård Kloster 06.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Brusgård Kloster 06.04.2018
Jesper Kirk Krog 06.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Quick Tool ApS

Hjardalvej 20
7700 Thisted

CVR

39472422

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. april 2018

P-nummer

1023506668

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

774000
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje rettigheder samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

70.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller