Poder Hebo Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. apr. 2018
 • CVR 39472376

Virksomheden Poder Hebo Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Janderup Vestj. De blev etableret i 9. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.100 DKK, mens den i 2021 var på -9.333 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 150.207 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

150’ DKK

-65%

Egenkapital

1.716’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

149’ DKK

-64%

Årets resultat

2022150.207 DKK
2021424.903 DKK
202072.266 DKK
2019127.740 DKK
2018825.915 DKK

Likviditetsgrad

140 %

-11%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.903’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

262’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  5’
  5’
  149’
  -
  149’
  -1’
  150’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.641’
  -
  -
  1.641’
  1.641’
  -
  -
  211’
  -
  -
  262’
  1.903’
  115’
  200’
  -
  -
  1.716’
  -
  1.716’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -1’
  18’
  -
  187’
  1.903’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Poder Hebo Holding ApS 09.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Bavnehøjvej 28 · DK-6851 Janderup Vestj 09.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-09 09.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
115.000 DKK 09.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 09.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Holger Poder 09.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inge Kristiansen 09.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Poder Hebo Holding ApS

Bavnehøjvej 28
6851 Janderup Vestj

CVR

39472376

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. april 2018

P-nummer

1023506609

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

115.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-