Trikel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. apr. 2018
 • CVR 39462923

Virksomheden Trikel ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 2. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.631 DKK, mens den i 2021 var på 13.830 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.506 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-118%

Egenkapital

54’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

5’ DKK

-61%

Årets resultat

2022-2.506 DKK
202113.640 DKK
202063.466 DKK
2019-599.589 DKK
2018-248.454 DKK

Likviditetsgrad

3.877 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+55%
God

Overskudsgrad

-

Balance

55’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

6’ DKK

-59%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

55’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  5’
  -
  5’
  -8’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  55’
  55’
  83’
  -29’
  -
  -
  54’
  -
  54’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  55’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Trikel ApS 12.10.2018
Nomesso ApS 02.04.2018 11.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Egebjerg Alle 14 · DK-2900 Hellerup 28.11.2020
Strandgade 79 · DK-1401 København K 03.10.2019 27.11.2020
Teglgårdstræde 8B · DK-1452 København K 02.04.2018 02.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 02.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-12 12.04.2019
2018-10-12 12.10.2018 11.04.2019
2018-04-02 02.04.2018 11.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
83.332 DKK 12.04.2019
66.665 DKK 12.10.2018 11.04.2019
50.000 DKK 02.04.2018 11.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 02.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Claus Brink Behn 02.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Brink Behn 02.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Trikel ApS

Egebjerg Alle 14
2900 Hellerup

CVR

39462923

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. april 2018

P-nummer

1023496220

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@trikel.dk

Telefon

42901012

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at udvikle og sælge administrative løsninger indenfor ejendomsadministration og grundejerforeninger.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

83.332 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-