Alif Consult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2018
 • CVR 39461374

Virksomheden Alif Consult ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 1. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 91.121 DKK, mens den i 2021 var på 187.648 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.867 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

-45%

Egenkapital

184’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

62’ DKK

-42%

Årets resultat

202245.867 DKK
202182.954 DKK
2020-98.321 DKK
201960.421 DKK
201843.085 DKK

Likviditetsgrad

119 %

-34%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

30 %

-30%
God

Soliditetsgrad

72 %

+31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

255’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

91’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

84’ DKK

-59%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  91’
  -
  -15’
  -
  76’
  -
  -14’
  -
  -14’
  62’
  -
  62’
  -
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  31’
  -
  31’
  -
  -
  -
  140’
  171’
  -
  -
  -
  62’
  11’
  84’
  255’
  50’
  134’
  -
  -
  184’
  -
  184’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  71’
  255’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Alif Consult ApS 01.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Maglebjergvej 6 · DK-2800 Kongens Lyngby 16.04.2024
Saven D 3 · DK-2630 Taastrup 01.04.2018 15.04.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-04-01 01.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Muhammad Zubair Butt Hussain 01.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Muhammad Zubair Butt Hussain 01.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Alif Consult ApS

Maglebjergvej 6
2800 Kongens Lyngby

CVR

39461374

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2018

P-nummer

1023494074

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

29720224

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent og rådgivningsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-