M. Ø. Schøler Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. mar. 2018
 • CVR 39457288

Virksomheden M. Ø. Schøler Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rønde. De blev etableret i 28. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -344.647 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-345’ DKK

-238%

Egenkapital

138’ DKK

-71%

Omsætning

-

Resultat før skat

-346’ DKK

-249%

Årets resultat

2022-344.647 DKK
2021-102.036 DKK
2020312.694 DKK
2019125.048 DKK
2018-229.862 DKK

Likviditetsgrad

40 %

-50%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-188 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

184’ DKK

-69%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -346’
  -
  -
  -
  -
  -346’
  -
  -346’
  -1’
  -345’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  166’
  -
  -
  166’
  166’
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  184’
  50’
  88’
  -
  -
  138’
  -
  138’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  5’
  46’
  184’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. Ø. Schøler Holding ApS 28.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Pindstrupvej 27 · DK-8410 Rønde 28.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-28 28.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Marianne Østerlund Schøler 28.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marianne Østerlund Schøler 28.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. Ø. Schøler Holding ApS

Pindstrupvej 27
8410 Rønde

CVR

39457288

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. marts 2018

P-nummer

1023489259

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-