RothoffBrix Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2018
 • CVR 39455021

Virksomheden RothoffBrix Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 3. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.000 DKK, mens den i 2021 var på -10.654 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.900 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

-249%

Egenkapital

-57’ DKK

-39%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

-249%

Årets resultat

2022-15.900 DKK
2021-4.554 DKK
2020-35.674 DKK
2019-37.858 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

83 %

-24%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-5 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.257’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

1.313’ DKK

-25%

Tilgodehavende

891’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  103’
  -108’
  -
  -6’
  -16’
  -
  -16’
  -
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  366’
  366’
  -
  -
  887’
  -
  4’
  891’
  1.257’
  40’
  -97’
  -
  -
  -57’
  -
  -57’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  241’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  1.073’
  1.257’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RothoffBrix Holding ApS 23.08.2019
RothoffBrix Holding IVS 03.04.2018 22.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Puggaardsgade 14 · DK-1573 København V 11.05.2023
Sundkaj 17 · DK-2150 Nordhavn 22.09.2019 10.05.2023
Karlskronagade 1 · DK-2150 Nordhavn 26.08.2018 21.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-23 23.08.2019
2018-04-03 03.04.2018 22.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.08.2019
1.000 DKK 03.04.2018 22.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene 03.04.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kai Victor Rothoff Svendsen 11.05.2023
Karina Rothoff Brix 03.04.2018
Karina Rothoff Brix 03.04.2018 11.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karina Rothoff Brix 03.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RothoffBrix Holding ApS

Puggaardsgade 14
1573 København V

CVR

39455021

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2018

P-nummer

1023486217

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@rbconsult.dk

Telefon

61772147

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-