Nordic pyroart ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2018
 • CVR 39445859

Virksomheden Nordic pyroart ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kemiske produkter" og har adresse i Gørløse. De blev etableret i 26. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -67.639 DKK, mens den i 2022 var på 539.855 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -100.010 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-100’ DKK

-127%

Egenkapital

-104’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-126’ DKK

-126%

Årets resultat

2023-100.010 DKK
2022370.668 DKK
2021-41.548 DKK
2020-128.294 DKK
2019-254.699 DKK

Likviditetsgrad

94 %

-6%
Svag

Afkastningsgrad

-4 %

-120%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-6 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.673’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

-68’ DKK

-113%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.662’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -68’
  -2’
  -5’
  -
  -74’
  0
  -52’
  -
  -51’
  -126’
  -
  -126’
  -26’
  -100’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  11’
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  11’
  268’
  1.246’
  -
  40’
  69’
  1.662’
  1.673’
  50’
  -154’
  -
  -
  -104’
  -
  -104’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  1.777’
  1.673’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordic pyroart ApS 26.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedvejen 29B · DK-3330 Gørløse 13.01.2021
Harløsevej 276 · DK-3400 Hillerød 26.03.2018 12.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
467500 Engroshandel med kemiske produkter 26.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-26 26.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 26.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Peter Thuren Christiansen 26.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Thuren Christiansen 26.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordic pyroart ApS

Hovedvejen 29
3330 Gørløse

CVR

39445859

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2018

P-nummer

1023476831

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

467500
Engroshandel med kemiske produkter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nordicpyroart@mail.dk

Telefon

52617651

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-