Pelvig Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2018
 • CVR 39443643

Virksomheden Pelvig Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 23. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.037 DKK, mens den i 2022 var på -5.294 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 871.074 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

871’ DKK

+85%

Egenkapital

2.079’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

869’ DKK

+86%

Årets resultat

2023871.074 DKK
2022470.935 DKK
2021313.699 DKK
2020720.919 DKK
2019-3.919 DKK
2018-3.894 DKK

Likviditetsgrad

4.103 %

+541%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.130’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-52%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.080’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  880’
  880’
  869’
  -
  869’
  -2’
  871’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  385’
  -
  1.695’
  2.080’
  2.130’
  50’
  1.907’
  122’
  -
  2.079’
  -
  2.079’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  0
  51’
  2.130’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pelvig Holding ApS 23.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Amerika Plads 8 · DK-2100 København Ø 01.02.2023
Bolværket 155 · DK-3400 Hillerød 23.03.2018 31.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-23 23.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 23.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anna Pelvig 23.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anna Pelvig 23.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pelvig Holding ApS

Amerika Plads 8
2100 København Ø

CVR

39443643

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2018

P-nummer

1023473905

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anna@pelvig.dk

Telefon

61622060

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-