Johnson ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. mar. 2018
 • CVR 39441497

Virksomheden Johnson ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 27. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.499.593 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16.500’ DKK

Egenkapital

16.500’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

16.500’ DKK

Årets resultat

202216.499.593 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

930 %

+807%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

18.487’ DKK

+824%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18.487’ DKK

+824%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -391’
  -
  -391’
  16.500’
  -
  16.500’
  -
  16.500’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.949’
  1.402’
  18.487’
  18.487’
  -
  16.500’
  -
  -
  16.500’
  -
  16.500’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.987’
  18.487’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Johnson ApS 10.09.2020
MASEST ApS 27.03.2018 09.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Strandbakken 6B · DK-3060 Espergærde 27.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-10 10.09.2020
2018-03-27 27.03.2018 09.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. 27.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Theis Johnson 27.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Theis Johnson 27.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Johnson ApS

Strandbakken 6
3060 Espergærde

CVR

39441497

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. marts 2018

P-nummer

1023471570

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-