Eurojob Rentals ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2018
 • CVR 39441047

Virksomheden Eurojob Rentals ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer" og har adresse i Skjern. De blev etableret i 26. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 82.684 DKK, mens den i 2021 var på -304.684 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -202.425 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-202’ DKK

+55%

Egenkapital

-603’ DKK

-51%

Omsætning

-

Resultat før skat

-239’ DKK

+58%

Årets resultat

2022-202.425 DKK
2021-447.037 DKK
202015.427 DKK
2019-9.033 DKK
2018-9.717 DKK

Likviditetsgrad

19 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-8 %

+76%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-31 %

-15%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.914’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

83’ DKK

+127%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

470’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  83’
  -
  -237’
  -
  -154’
  1’
  -85’
  -
  -85’
  -239’
  -
  -239’
  -37’
  -202’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  62’
  1.382’
  -
  1.443’
  -
  -
  -
  -
  1.443’
  21’
  14’
  -
  160’
  127’
  470’
  1.914’
  50’
  -653’
  -
  -
  -603’
  -
  -603’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.378’
  -
  -
  -37’
  117’
  0
  2.517’
  1.914’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Eurojob Rentals ApS 04.08.2020
Tobler ApS 07.05.2018 03.08.2020
Lars og Scott ApS 26.03.2018 06.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ånumvej 28 · DK-6900 Skjern 27.12.2023
Bredgade 36 · DK-6900 Skjern 19.04.2018 26.12.2023
Fiskbækvej 1 · DK-6920 Videbæk 26.03.2018 18.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 04.08.2020
781000 Arbejdsformidlingskontorer 26.03.2018 03.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-04 04.08.2020
2018-05-07 07.05.2018 03.08.2020
2018-03-26 26.03.2018 06.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Lars Tobler 26.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Tobler 26.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Eurojob Rentals ApS

Ånumvej 28
6900 Skjern

CVR

39441047

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2018

P-nummer

1023471317

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Tobler ApS

Branchekode

771100
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@eurojobdk.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udleje af driftsmidler, udleje og investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-