Lauesen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2018
 • CVR 39433893

Virksomheden Lauesen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 14. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.083 DKK, mens den i 2022 var på -8.859 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 134.061 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

134’ DKK

-45%

Egenkapital

1.003’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

134’ DKK

-43%

Årets resultat

2023134.061 DKK
2022241.596 DKK
202194.518 DKK
2020139.913 DKK
2019152.788 DKK
2018195.025 DKK

Likviditetsgrad

209 %

-41%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+31%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.149’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

305’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  10’
  -3’
  134’
  141’
  134’
  -
  134’
  0
  134’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  844’
  -
  -
  844’
  844’
  -
  -
  -
  100’
  45’
  305’
  1.149’
  50’
  428’
  61’
  -
  1.003’
  -
  1.003’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  -
  -
  -
  -
  146’
  1.149’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lauesen Holding ApS 14.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Leharparken 65 · DK-9200 Aalborg SV 27.06.2019
Leharparken 65 · DK-9200 Aalborg SV 14.03.2018 26.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-14 14.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Guldhøj Lauesen 14.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Guldhøj Lauesen 14.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lauesen Holding ApS

Leharparken 65
9200 Aalborg SV

CVR

39433893

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2018

P-nummer

1023462717

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-