Harvest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2018
 • CVR 39432439

Virksomheden Harvest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 23. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -40.848 DKK, mens den i 2022 var på -7.477 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -139.676 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-140’ DKK

-237%

Egenkapital

-113’ DKK

-525%

Omsætning

-

Resultat før skat

-140’ DKK

-237%

Årets resultat

2023-139.676 DKK
2022-41.418 DKK
202121.912 DKK
2020-6.250 DKK
2019-3.795 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-54%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-3 %

-165%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.345’ DKK

+553%

Bruttofortjeneste

-41’ DKK

-446%

Gældsforpligtelser

4.458’ DKK

Tilgodehavende

45’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -41’
  -
  -
  -
  -41’
  -
  -99’
  -
  -99’
  -140’
  -
  -140’
  -
  -140’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.300’
  -
  -
  4.300’
  4.300’
  -
  -
  25’
  0
  20’
  45’
  4.345’
  50’
  -163’
  -
  -
  -113’
  -
  -113’
  -
  -
  -
  -
  2.000’
  -
  3.500’
  199’
  -
  -
  -
  -
  -
  958’
  4.345’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Harvest Holding ApS 23.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Svanemøllevej 101 · DK-2900 Hellerup 08.02.2019
Svanemøllevej 101 · DK-2900 Hellerup 23.03.2018 07.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-23 23.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 23.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Heidi Moesgård Ravnholt 23.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Heidi Moesgård Ravnholt 23.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Harvest Holding ApS

Svanemøllevej 101
2900 Hellerup

CVR

39432439

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2018

P-nummer

1023461281

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive produktions-, handels-, service-, finansierings- og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej