KVH Ejendom ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2018
 • CVR 39427567

Virksomheden KVH Ejendom ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Ferritslev Fyn. De blev etableret i 19. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 361.955 DKK, mens den i 2021 var på 380.029 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 171.403 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

171’ DKK

-29%

Egenkapital

867’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

220’ DKK

-29%

Årets resultat

2022171.403 DKK
2021239.870 DKK
2020272.097 DKK
2019252.826 DKK
2018116.066 DKK

Likviditetsgrad

36 %

+29%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

-20%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

26 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.378’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

362’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

2.511’ DKK

-3%

Tilgodehavende

163’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  362’
  -
  -62’
  -
  300’
  -
  -80’
  -
  -80’
  220’
  -
  220’
  -48’
  171’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.215’
  -
  -
  -
  -
  3.215’
  -
  -
  -
  -
  149’
  163’
  3.378’
  50’
  488’
  118’
  211’
  867’
  -
  867’
  -
  -
  2.058’
  -
  -
  -
  2.058’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  453’
  3.378’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KVH Ejendom ApS 19.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Lykkebovej 23 · DK-5863 Ferritslev Fyn 19.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 19.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-19 19.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 19.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 19.03.2018 28.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Arne Andersen 19.12.2018
Henrik Arne Andersen 19.03.2018 28.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Arne Andersen 19.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KVH Ejendom ApS

Lykkebovej 23
5863 Ferritslev Fyn

CVR

39427567

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2018

P-nummer

1023456059

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

h.andersen@mail.dk

Telefon

20205588

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive boligudlejningsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-